AB TESTING – definicja

Testy A/B, znane również jako testy porównawcze, to metoda porównywania dwóch wersji strony internetowej, aplikacji lub innych zasobów cyfrowych w celu ustalenia, która z nich działa lepiej. Jest to forma eksperymentu, w ramach której na przykład dwa warianty strony internetowej (A i B) są pokazywane jednocześnie różnym segmentom użytkowników i ten, który zapewnia lepsze wskaźniki zaangażowania lub konwersji, zostaje uznany za bardziej skuteczny.

Kluczowe aspekty testów A/B obejmują:

 • Wybór zmiennych: Wybierasz jedną zmienną do testu i tworzysz jej dwie wersje, zachowując wszystkie pozostałe elementy bez zmian. Może to być wszystko – od nagłówka, wezwania do działania (CTA), po obraz lub układ strony.
 • Korzystanie z oprogramowania do testów porównawczych: jest to niezbędne do udostępniania odbiorcom różnych wersji oraz do gromadzenia i analizowania danych dotyczących zaangażowania.
 • Cele i wskaźniki testu: Cele mogą się różnić w zależności od tego, co próbujesz osiągnąć — może to być poprawa współczynników konwersji, zmniejszenie współczynników odrzuceń, zwiększenie liczby przesłanych formularzy itp. Wskaźniki są wybierane odpowiednio, aby zmierzyć skuteczność każdego wariantu w odniesieniu do tych celów .
 • Proces testowania: Testowanie A/B polega na utworzeniu wariantu oryginalnego zasobu (kontroli), a następnie podzieleniu odbiorców w celu wystawienia ich na działanie różnych wersji. Następnie mierzona i porównywana jest wydajność każdej wersji.
 • Znaczenie znaczenia statystycznego: Decyzje oparte na wynikach testów A/B powinny opierać się na danych, ze szczególnym uwzględnieniem istotności statystycznej, aby mieć pewność, że zaobserwowane różnice nie wynikają z przypadku.
 • Zastosowania: Testy A/B można zastosować do szerokiego zakresu elementów, w tym kopii strony internetowej, układu, obrazów, formularzy i menu nawigacyjnych.
 • Metodologia: Zaleca się testowanie jednego elementu na raz, aby jasno zrozumieć wpływ tej pojedynczej zmiany. Ponadto ustalenie jasnych celów i harmonogramu testu jest ważne, aby zapewnić znaczące gromadzenie i analizę danych.

Testy A/B są szeroko stosowane w marketingu cyfrowym, projektowaniu UX/UI i rozwoju produktów w celu podejmowania decyzji opartych na danych, które mogą poprawić komfort użytkownika i zwiększyć współczynniki konwersji.

W dziedzinie SEO i content marketingu testy A/B okazują się kluczową techniką, umożliwiającą profesjonalistom podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o dane. Znana również jako testowanie porównawcze. Jest to metoda polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, wiadomości e-mail lub innych zasobów marketingowych w celu ustalenia, która z nich działa lepiej pod względem zaangażowania użytkowników, współczynników konwersji lub innych istotnych wskaźników.

Koncepcja i proces

Istota testów A/B leży w ich prostocie: dwa warianty, A (kontrola) i B (wariacja), prezentowane są jednocześnie różnym segmentom odbiorców. Celem jest zaobserwowanie, który wariant zapewnia lepszą wydajność w oparciu o wcześniej zdefiniowane cele. Cele te mogą być różnorodne – od zwiększenia współczynnika klikalności na stronie internetowej po zwiększenie współczynnika otwarć wiadomości e-mail lub poprawę interakcji użytkownika z określonym elementem strony.

Dlaczego testy A/B są ważne w SEO i marketingu treści

 • Decyzje oparte na danych: w epoce, w której przeciążenie treścią jest realne, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących tego, co rezonuje z odbiorcami, ma kluczowe znaczenie. Testy A/B eliminują domysły ze strategii i pozwalają opierać swoje decyzje na twardych danych.
 • Poprawa komfortu użytkownika: testując różne wersje strony lub elementu, możesz dowiedzieć się, co bardziej podoba się Twoim użytkownikom. Ta wiedza pomaga w dostosowaniu witryny lub treści do preferencji użytkowników, co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rankingi SEO i utrzymanie użytkowników.
 • Optymalizacja współczynników konwersji: Ostatecznym celem większości strategii SEO i marketingu treści jest generowanie konwersji, czy to w formie sprzedaży, subskrypcji, czy generowania potencjalnych klientów. Testy A/B mają na to bezpośredni wpływ, umożliwiając porównanie różnych taktyk i przyjęcie tej, która zapewnia najlepsze wyniki konwersji.

Wdrożenie w praktyce

Testowanie A/B składa się z kilku kluczowych kroków:

 1. Identyfikacja elementu testowego: może to być dowolny nagłówek, wezwanie do działania, obraz, a nawet układ strony.
 2. Tworzenie wariantów: Opracuj dwie wersje (A i B), upewniając się, że są identyczne pod każdym względem, z wyjątkiem jednej testowanej zmiennej.
 3. Przeprowadzenie testu: Użyj narzędzi przeznaczonych do testów A/B, aby losowo przypisać odbiorców do każdej wersji.
 4. Analizowanie wyników: po określonym czasie przeanalizuj dane, aby zobaczyć, która wersja działała lepiej zgodnie z określonymi wskaźnikami.
 5. Wdrażanie wniosków: zastosuj wnioski z testu, aby zoptymalizować swoją witrynę internetową lub zasoby marketingowe.

Wyzwania i najlepsze praktyki

Chociaż testy A/B są nieocenione, nie są pozbawione wyzwań. Wymaga jasnego zrozumienia tego, co chcesz osiągnąć, dobrze zdefiniowanego segmentu odbiorców i starannej interpretacji wyników. Ważne jest również, aby upewnić się, że testy trwają wystarczająco długo, aby zebrać istotne dane, ale nie tak długo, aby straciły one na znaczeniu.

Podsumowując, testy A/B to potężna technika w zestawie narzędzi SEO i content marketingu. Umożliwia profesjonalistom podejmowanie świadomych decyzji, co prowadzi do lepszych doświadczeń użytkowników i optymalizacji współczynników konwersji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę nagłówka, czy zmianę wezwania do działania, wnioski uzyskane z testów A/B mogą znacząco ulepszyć Twoje działania w zakresie marketingu cyfrowego.