E-A-T – definicja

E-A-T, akronim od Expertise (Ekspertyza), Authoritativeness (Autorytet) i Trustworthiness (Wiarygodność), to koncepcja kluczowa w strategiach SEO i content marketingu. Ta metoda oceny jakości treści internetowych zyskała na znaczeniu w świecie cyfrowym, gdzie wiarygodność i wartość informacji są niezwykle ważne.

Ekspertyza – Pierwszy filary E-A-T

Ekspertyza dotyczy głębokiej wiedzy i umiejętności twórcy treści w swojej dziedzinie. W kontekście SEO, treści powinny być tworzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, edukację lub doświadczenie, co jest szczególnie ważne w obszarach tematycznych YMYL (Your Money or Your Life), takich jak finanse czy zdrowie.

Autorytet – Drugi filary E-A-T

Autorytet wiąże się z wiarygodnością i reputacją strony internetowej lub twórcy treści. Jest on oceniany poprzez odniesienia i linki zwrotne od innych autorytatywnych stron, co świadczy o uznaniu i szacunku w danej branży. Autorytet zyskuje się przez długotrwałe dostarczanie wartościowych treści, które inni chętnie cytują i na które się powołują.

Wiarygodność – Trzeci filary E-A-T

Wiarygodność dotyczy zaufania, jakim cieszy się strona internetowa. Aspekty takie jak bezpieczeństwo strony, jasne informacje kontaktowe, przejrzystość źródeł oraz fakt, że treści są aktualne i dokładne, wpływają na postrzeganie strony jako godnej zaufania. Jest to szczególnie istotne w przypadku stron oferujących informacje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie lub finanse użytkowników.

E-A-T a algorytmy Google

E-A-T jest istotne dla algorytmów Google, które starają się dostarczać użytkownikom treści najwyższej jakości. Google wykorzystuje E-A-T, aby ocenić, czy strona internetowa dostarcza wartościowe informacje zgodne z oczekiwaniami użytkowników. Chociaż E-A-T nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym, jest ono postrzegane jako zbiorowe wyraz jakości, które Google stara się promować w swoich wynikach wyszukiwania.

Znaczenie E-A-T w praktyce SEO i content marketingu

W praktyce, E-A-T wymaga od twórców treści dbałości o to, aby ich treści były nie tylko merytorycznie poprawne, ale również prezentowane przez osoby o uznanej wiedzy i doświadczeniu. Dla marketerów oznacza to konieczność inwestowania w wysokiej jakości treści, które są regularnie aktualizowane i wspierane przez solidne źródła. Budowanie profilu linkowego z autorytatywnych stron, utrzymanie transparentności i dbałość o reputację online są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w SEO.

E-A-T stanowi fundament tworzenia treści wysokiej jakości w SEO i content marketingu. Skupienie na ekspertyzie, autorytecie i wiarygodności jest nie tylko korzystne dla pozycjonowania w wyszukiwarkach, ale również buduje zaufanie i lojalność wśród użytkowników. W świecie cyfrowym, gdzie informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, E-A-T pomaga wyróżnić wartościowe i wiarygodne źródła w środowisku online. Rozwijanie umiejętności związanych z E-A-T jest kluczowe dla każdego, kto chce skutecznie konkurować na rynku cyfrowym, dostarczając treści, które nie tylko przyciągają uwagę, ale również są cenione za ich rzetelność i wiarygodność.

Doświadczenie jako czynnik oceny treści

W grudniu 2022 roku Google wprowadziło znaczącą aktualizację do swoich wytycznych dla Ewaluatorów Jakości Wyszukiwania, rozwijając koncepcję E-A-T poprzez dodanie dodatkowej litery „E” oznaczającej Doświadczenie (Experience), tworząc tym samym E-E-A-T. Ten nowy wymiar podkreśla, jak ważne jest dla twórcy treści posiadanie bezpośredniego doświadczenia w omawianym temacie. Wskazuje to na rosnącą wartość osobistych przemyśleń, unikalnych spostrzeżeń i praktycznej wiedzy w ocenie jakości treści​​.

Wprowadzenie doświadczenia jako elementu E-E-A-T oznacza, że Google zaczyna przykładać większą wagę do treści, które są tworzone przez osoby rzeczywiście zanurzone w danej dziedzinie. Nie chodzi już tylko o formalne kwalifikacje, ale o realne, praktyczne doświadczenie, które może przynieść dodatkową wartość czytelnikowi. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z treści, które są nie tylko informacyjne, ale również oparte na rzeczywistym doświadczeniu i praktycznej wiedzy.

Dla specjalistów SEO i content marketerów, ten nowy wymiar E-E-A-T jest przypomnieniem o znaczeniu tworzenia treści, które są głęboko zakorzenione w autentycznych doświadczeniach. Oznacza to, że tworzenie treści przez osoby posiadające bezpośrednie doświadczenie w danej dziedzinie jest teraz bardziej wartościowe niż kiedykolwiek. W praktyce oznacza to na przykład, że artykuły o zdrowiu pisane przez lekarzy lub opowieści podróżnicze pisane przez doświadczonych podróżników mogą być oceniane wyżej pod względem jakości.

E-E-A-T to rozwinięcie koncepcji E-A-T, które podkreśla znaczenie doświadczenia w tworzeniu treści. W dobie nadmiaru informacji, autentyczność i rzeczywiste doświadczenie stają się coraz ważniejsze w różnicowaniu wartościowych treści. Dla profesjonalistów zajmujących się SEO i content marketingiem, to przesłanie do tworzenia treści, które nie tylko informują, ale także dzielą się unikalnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, co przekłada się na większą wartość dla czytelników i lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Ewolucja E-A-T do E-E-A-T jest jasnym sygnałem, że w dzisiejszym świecie cyfrowym, doświadczenie i autentyczność są tak samo ważne, jak wiedza i wiarygodność. To krok w stronę bardziej holistycznego podejścia do jakości treści, który odzwierciedla rosnące oczekiwania użytkowników wobec treści, z którymi się spotykają online